Vik IT-Partnar har kontor på Vikjatunet i Vik sentrum. Her har me både verkstad, butikk og lager. Vik IT-Partnar vart starta i 2000 men er ei vidareføring av Giodata som vart starta av Odd Inge Gjeraker i 1986.